Wat bieden wij u?

Indien u goederen vervoert (vervoer voor eigen rekening) of laat vervoeren oor een transporteur, kunt u de goederen tijdens het transport, tijdens laden en lossen, en tijdens een verblijf in een magazijn laten verzekeren via “de transportverzekering“.

Dit moet niet altijd om grote zendingen gaan, zo kan een verkoper van televisietoestellen een transportverzekering afsluiten voor de televisieschermen tijdens het vervoer van de klant.

In het geval u met een professionele transporteur werkt, kan u misschien denken dat schade aan het transport de verantwoordelijkheid van de transporteur is. Dit is echter niet altijd het geval, zo zal er geen dekking zijn in geval van overmacht. Daarenboven is de aansprakelijkheid voor de transporteur wettelijk beperkt.

Het valt dus zeker aan te raden om een transportverzekering af te sluiten.

HUURT U EEN HUIS OF EEN APPARTEMENT?

In het huurcontract, opgesteld door de verhuurder, bent u als huurder in de meeste gevallen verplicht om een verzekering af te sluiten, namelijk de huurdersaansprakelijkheid.
De huurderaansprakelijkheid treedt in werking als er schade is aan het gebouw waarvoor u aansprakelijk kan gesteld worden.
Verder is het uiteraard ook hier aan te raden om de inboedel te verzekeren.

VERHUURT U HUIZEN OF APPARTEMENTEN?

Als eigenaar is het aan te raden u te verzekeren voor de nieuwwaarde van uw gebouw. Bijvoorbeeld bij brand zal uw polis u als eigenaar vergoeden en deze vergoeding zal zij verhalen op de aansprakelijke, bijvoorbeeld uw huurder.

GAAT U BOUWEN OF VERBOUWEN?

Als u gaat bouwen of verbouwen raden wij steeds aan om een ABR-polis (alle bouwplaats risco’s) af te sluiten.
Deze polis biedt in de eerste plaats dekking voor schade aan het werk zelf zoals een slecht gestutte muur die omvalt, cementbrij op de ramen, enzovoort.
Verder wordt er ook dekking geboden als er door de werken die u laat uitvoeren schade bij de buren ontstaat zoals scheuren in de gemeenschappelijke muur, verzakkingen, enzovoort.

Contacteer ons!

Wat uw verzekeringsdekkingsbehoeften ook zijn, wij zijn er om het leven goed te laten verlopen.
Vraag een offerte aan of bel ons.