Wat bieden wij u?

Wanneer een bedrijf getroffen wordt door een grote materiële schade (gedekt door een brandpolis), zal het bedrijf nog andere financiële problemen ondervinden. In veel gevallen zullen geen inkomsten meer verworven worden door het stilvallen van de productie en valt ook de distributie of verkoop van producten of goederen stil. Toch moeten er ook nog vele vaste kosten betaald worden (bij. leningen, abonnementen, personeel,…). Anderzijds kunnen de sociale verplichtingen en het aantasten of het verloren gaan van de bereikte marktpositie ertoe bijdragen at het bedrijf op zéér korte tijd de boeken zal moeten neerleggen.

Welke ondernemingen zijn financieel krachtig genoeg om de kosten die hieruit volgen zelf te dragen? Statistieken tonen aan dat 6 op de 10 ondernemingen, die geen bedrijfsschadeverzekering hebben onderschreven, de boeken neerleggen op het moment dat ze getroffen zijn door een zwaar schadegeval.

Dankzij een goede bedrijfsschadeverzekering kan u een faillissement voorkomen. Deze verzekering wordt berekend o.b.v. uw omzet – de variabele kosten (kosten afhankelijk van uw productieproces). De bedoeling van deze verzekering is uw onderneming in dezelfde financiële situatie te brengen waarin ze zich zou hebben bevonden als het schadegeval zich niet had voorgedaan.

Contacteer ons!

Wat uw verzekeringsdekkingsbehoeften ook zijn, wij zijn er om het leven goed te laten verlopen.
Vraag een offerte aan of bel ons.