Wat bieden wij u?

De Burgerlijke aansprakelijkheid onderneming is één van de belangrijkste verzekerignen voor een ondernemer.
Deze verzekering moet immers de vergoeding ten laste nemen voor een schadegeval waarvoor de onderneming verantwoordelijk is.
Wij onderscheiden enkele luiken binnen de BA Onderneming en lichten dit kort toe;
BA UITBATING

De BA Uitbating dekt de extracontractuele aansprakelijkheid van uw onderneming, d.w.z. dat de schade vergoed wordt die veroorzaakt wordt door u of uw werknemers of die ontstaat door uw nalatigheid, tijdens de uitoefening van uw bedrijfsactiveit.

BA NA LEVERING

U blijft na de levering van uw goederen of na de uitvoering van uw werken aansprakelijk voor eventuele schade. Deze kan opgenomen worden in de dekking BA na Levering.

BA TOEVERTROUWD GOED

Deze dekking vergoedt de schade voor goederen die u werden toevertrouwd voor nazicht, onderhoud of herstelling.

De tussenkomst voor toevertrouwd goed is meestal gelimiteerd tot een bepaald bedrag (bijv. tot 25.000,00 EUR).

BA BEROEPSAANSPRAKLIJKHEID

Deze verzekering is van belang en in sommige gevallen wettelijk verplicht voor ondernemers die een vrij beroep en intellectuele arbeid verrichten zoals bijv. advocaten, geneesheren, boekhouders, architecten, verzekeringsmakelaars,…

Enkele voorbeelden:

– Een chirurg die een foute chirurgische ingreep pleegt.

– Een architect die berekeningsfouten maakt.

– Een advocaat die verkeerd juridisch advies geeft.

Dit zijn voorbeelden van fouten die u niet bewust doet, maar waarvoor u wel aansprakelijk gesteld kan worden.

De financiële gevolgen voor u of uw bedrijf kunnen catastrofaal zijn. Daarom is het verstandig deze verzekering af te sluiten.

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID

Naar aanleiding van de brand (in 1994) in het Switel hotel in Antwerpen, waar vele doden en gewonden vielen, werd er beslist om de verzekering objectieve aansprakelijkheid in het leven te roepen.

Het probleem toen was dat men de oorzaak van de brand niet vond waardoor de slachtoffers of de nabestaanden van de slachtoffers heel lang op een financiële compensatie moesten wachten.

De objectieve aansprakeliijkheid is verplicht voor ondernemers die een zaak uitbaten dat openstaat voor publiek zoals een winkel, restaurant, café, ….

Concreet gaat deze verzekering de slachtoffers vergoeden i.g.v. brand en/of ontploffing, nog voor de aanspraklijkheid bewezen is.

Contacteer ons!

Wat uw verzekeringsdekkingsbehoeften ook zijn, wij zijn er om het leven goed te laten verlopen.
Vraag een offerte aan of bel ons.