Wat bieden wij u?

Groot of klein, eigenaar of huurder, iedere vennootschap neemt een enorm risico zonder het onderschrijven van een brandverzekering. Denken we maar aan het verloren gaan van het opgebouwde patrimonium, het aangekochte materiaal en de aanwezige goederen, maar ook de verantwoordelijkheid tegenover buren, derden en personeel.
En wie zal de schadelast dragen voor de opruiming van uw door brand geteisterd gebouw, de kosten voor de heropbouw, de kosten voor de aankoop van nieuw materieel en goederen, de schade toegebracht aan derden?
Het antwoord hierop is gekend, u heeft er dus alle belang bij om een brandverzekering te onderschrijven.
WAT WORDT ER BASIS GEDEKT IN EEN BRANDVERZEKERING?

– Brand en mogelijke gevolgen daarvan, zoals schade aan machines door het blussen

– Waterschade

– Storm- of hagelschade

– De uitwerking van elektriciteit

– Glasbraak

– Ontploffing

Wat kan je nog aavullend afsluiten?

– Diefstal, beschadiging als gevolg van een (poging tot) diefstal

– BA gebouw

– Onrechtstreekse verliezen

ABR

Als u aan een nieuwbouw begint, of een belangrijke ingrijpende verbouwing doet, is een verzekereing alle bouwplaatsrisico’s aangewezen. Tijdens de opgegeven bouwperiode kunnen de voorlopige bouwwerken, het bestaande goed en eventueel ook de uitrusting en machines verzekerd worden.

Er zijn twee belangrijke luiken in een ABR-polis;

1) Deze polis biedt in de eerste plaats dekking voor schade aan het werk zelf zoals een slecht gestutte muur die omvalt, cementbrij op de ramen, …

2) Verder wordt er ook dekking geboden als er door de werken die jij uitvoert schade bij de buren onstaat zoals scheuren in de gemeenschappelijke muur, verzakkingen, …

Contacteer ons voor een brandverzekering op maat!

Wat uw verzekeringsdekkingsbehoeften ook zijn, wij zijn er om het leven goed te laten verlopen.
Vraag een offerte aan of bel ons.