Wat bieden wij u?

Een arbeidsongevallenverzekering is voor elke werkgever wettelijk verplicht, toch is het meer dan een wettelijke verplichting.
Een goede arbeidsongevallenverzekering draagt bij tot het welzijn en de tevredenheid van uw medewerkers.
WAT DEKT DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING PRECIES?

De arbeidsongevallenverzekering komt tussen in volgende gevallen:

– Uw personeel loopt een lichamelijk letsel op tijdens het werk, dit is het arbeidsongeval.

– Een van uw werknemers loopt een ongeval op weg van of naar het werk, dit is het arbeidswegongeval.

WELKE KOSTEN WORDEN GEDEKT?

– Medische kosten

– Inkomensverlies bij tijdelijke arbeidsongeschktheid wordt vergoed

– Bij blijvende ongeschiktheid wordt er vergoed o.b.v. het percentage arbeidsongeschiktheid en het basisloon

– Bij overlijden worden de begrafenis- & overbrengingskosten terugbetaald aan de nabestaanden van de werknemer, tevens wordt er een levenslange rente voorzien voor de nabestaanden.

UITBREIDINGEN

– Voor personeelsleden van wie het loon het wettelijk maximum overschrijdt (42.270,08 EUR IN 2017) kan er een “excedent” voorzien worden.

Dit is een uitbreiding bovenop het wettelijk maximum. Van belang, opdat uw werknemer geen belangrijk inkomensverlies lijdt bij een arbeidsongeval.

– De ongevallen van uw werknemers in hun privéleven kunnen ook gedekt worden.

– Indien u met vrijwilligers werkt, kan er ook een oplossing gevonden worden.

Contacteer ons!

Wat uw verzekeringsdekkingsbehoeften ook zijn, wij zijn er om het leven goed te laten verlopen.
Vraag een offerte aan of bel ons.