Schapenstraat 5 Bus 1 1750 Lennik
Ma - Vrij : 09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00
02 569 40 33
myBroker-app

Cookie-beleid

Cookiebeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

NAAM
SOCIALE/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
E-MAILADRES VAN DPO OF CONTACTPERSOON
[bij voorkeur een functioneel/onpersoonlijk e-mailadres, bv. DPO@ of
contactpersoon@]

Wat is een cookie?

“Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen
wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals
uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt
deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Zo herkent de website uw
browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden
bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde
sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven, soms zelfs totdat u ze
handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies). “(bron: website van de
GBA).

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken drie soorten cookies:
 Essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website;
 Cookies voor analytische doeleinden die de bezoeken aan de website
analyseren;
 Marketing cookies
 [aan te vullen indien nodig]

Aanvaarden of weigeren van cookies

Door te klikken op “meer informatie” in het pop-up venster dat verschijnt wanneer u
de website bezoekt, krijgt u toegang tot informatie over cookies en kan u beslissen of
u deze al dan niet wenst te aanvaarden.

Bewaartermijn

Indien de cookies worden bewaard, is de bewaartermijn 13 maanden.

Bijkomende informatie

Indien u wenst te weten hoe u uw browser kan instellen of indien u bijkomende
informatie over cookies wenst te verkrijgen, raden wij u aan om
naar www.allaboutcookies.org te gaan.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens via
cookies

De verwerking van gegevens door cookies, met uitzondering van essentiële cookies,
is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene die de cookies tijdens zijn
bezoek aan de website zal aanvaarden of weigeren. De betrokkene kan de
toestemming op elk moment intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen of profielen opgesteld met
behulp van cookies.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan
de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Helaas kan de
veiligheid van een gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd
worden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer
veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van persoonsgegevens
die u met ons deelt mogelijk in gevaar is gebracht), dan verzoeken wij u ons hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen.

Rechten van de betrokkenen

U hebt o.m. het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens, deze te
corrigeren, om de verwijdering of beperking ervan te verzoeken of de toestemming in
te trekken in het kader van de AVG.

Wijzigingen

In functie van de evolutie van de regelgeving en de veranderingen binnen ons
kantoor, behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te
brengen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met wie kan u contact opnemen over uw
persoonsgegevens?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact
opnemen met de DPO/contactpersoon, via de eerder vermelde contactgegevens.

Indien u meent geen antwoord te hebben ontvangen op uw verzoek, kan u
desgevallend een klacht indienen bij de GBA.